Online Bildiri

Kongreye bildiri gönderimi sözel bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

Bildiri özetleri online sistem üzerinden toplanacaktır.

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 1 Nisan 2024 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri gönderimi olgu bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç, kaynaklar bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Tek yazarlı yapılacak sözel sunumlarında, verinin toplandığı merkezdeki çalışma ile ilgili sorumluların, bildirinin tek yazarlı sunulacağına dair yazılı ve imzalı izni gerekmektedir.
Bildiri gönderimi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.