Bilimsel Program

03 Mayıs 2024, Cuma
A Salonu B Salonu
  GÖRÜNTÜLEME OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Francesco Fici, Dr. Zehra İlke Akyıldız
   
14:00-14:15 Strain Görüntülemeyi Hangi Hastalarda Kullanalım?
Dr. Çetin Alak
   
14:15-14:30 Kardiyak MR’ın Rutin Pratiğimizi Değiştirdiği Alanlar Neler?
Dr. Ahmet Barutçu
   
14:30-14:45 Aort Hastalıklarında Görüntüleme ve Ötesi…
Dr. Ebru Özpelit
   
14:45-15:00 Bağ Dokusu Hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon Taraması: Kime ve Ne Zaman?
Dr. Pınar Talu Erten
   
15:00-15:15 Tartışma    
15:15-15:30 Kahve Arası    
  LİPİD VE ATEROSKLEROZ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Dr. Öner Özdoğan
   
15:30-15:45 Hassas Plak Kavramı Değişti Mi?
Dr. Öner Özdoğan
   
15:45-16:00 Primer KV Korunmada Koroner CT Anjiyografi ve CAC
Dr. Özcan Başaran
   
16:00-16:15 LDL Kolesterol Düşürülmesinin Aterosklerotik Plak Üzerine Etkisi
Dr. Bahadır Kırılmaz
   
16:15-16:30 Kadınlarda Aterosklerotik Plağın Değerlendirilmesi
Dr. Meral Kayıkçıoğlu
   
16:30-16:45 Tartışma    
16:45-17:00 Kahve Arası    
  AÇILIŞ TÖRENİ VE KV ALANDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU

Konuşmacılar: Dr. M. Remzi Önder, Dr. İstemihan Tengiz
   
17:00-17:10 Açılış Töreni    
17:10-17:30 Kardiyovasküler Alanda Fonksiyonel Tıp ve Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Zülfikar Daneoğlu
   
04 Mayıs 2024, Cumartesi
A Salonu B Salonu
  KAPAK HASTALIKLARI VE KAPAK GİRİŞİMLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Cihan Altın, Dr İsmail Ateş
  HİPERTANSİYONDA TANISAL DEĞERLENDİRME

Oturum Başkanları: Dr. Filiz Özerkan, Dr. Bahar Boydak
09:00-09:15 Unutulan Kapaktan Önemsenen Kapağa; Triküspid
Dr. Hüseyin Bozbaş
09:00-09:20 Hipertansiyona Patogenetik Yaklaşım
Dr. Atilla Bitigen
09:15-09:30 Mitraklip Ve Triklip’de Görüntülemenin Önemi
Dr. Zeynettin Kaya
09:20-09:40 Hipertansiyonun Tanısı ve Sınıflandırılması
Dr. Emin Alioğlu
09:30-09:45 Vakalarla Mitraclip, Triclip, Triclave Live İn Box
Dr. Cihan Altın, Dr. Hüseyin Bozbaş
09:40-10:00 Hedef Organ Hasarlarının ve Toplam Kardiyovasküler Riskin Değerlendirilmesi
Dr. Kubilay İşsever
09:45-10:00 TAVI Hasta ve Kapak Şeçimi
Dr. Caner Topaloğlu
10:00-10:15 Tartışma 10:00-10:20 Tartışma
10:15-10:30 Kahve Arası 10:20-10:30 Kahve Arası
  KALP YETMEZLİĞİ VE ARİTMİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. İpek Türkoğlu, Dr. Sercan Okutucu
  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Dr. Ertuğrul Ercan, Dr. Nezihi Barış
10:30-10:45 Güncel Kılavuzlar Işığında Kalp Yetersizligi Tedavisinin Bugünü ve Yarını.
Dr. Nihan Kahya Eren
10:30-10:50 Tedaviye Ne Zaman Başlanır? Herkes Için Kombinasyon Tedavisi Mi?
Dr. Philippe Van De Borne
10:45-11:00 Aritmi Kalp Yetersizligi İle Buluşuyor: Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Dr. Sercan Okutucu
10:50-11:10 Diyabet ve/veya Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastalarda Terapötik Strateji
Dr. Roberto Robles
11:00-11:15 Aritmi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Klinik Pratikte Değişen Neler Var?
Dr. Emre Özçalık
11:10-11:30 Arteryel Sertlik ve Kardiyovasküler Hastalık
Dr. Thomas Weber
11:15-11:30

İntegratif Tıbbın Kardiyoloji Pratiğinde Bir Yeri Olabilir mi?
Dr. İpek Türkoğlu

11:30-11:50 Tartışma
11:30-11:45

Tartışma

12:00-13:30 Öğle Yemeği 12:00-14:00 Öğle Yemeği
YENİ ÇALIŞMALAR VE İLAÇLAR OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Francesco Fici,  Dr. Özge Turgay Yıldırım
  HIPERTANSIYON TEDAVISINDE ÖZEL DURUMLAR

Oturum Başkanı: Dr. Lale Koldaş
13:30-13:45 Kardiyovasküler Korumada Kolşisin
Dr. Hatice Solmaz
13:45-14:00 ARNI: Gerçek Yaşam Verileri
Dr. Fuat Polat
14:00-14:15 Tartışma
UYDU SEMPOZYUMU - NOBEL İLAÇ
14:15-15:00 Hipertansiyon ve Dislipidemi: Elimiz Artık Daha Güçlü…
Dr. Hakan Karpuz
14:00-14:20 Hipertansiyon ve Anksiyete
Dr. Müge Yaşar
14:20-14:40 Hipertansiyon ve Kanser
Dr. Gamze Yeter Aslan
14:40-15:00 Nokturnal Hipertansiyon: Tanı ve yönetimi
Dr. Uğur Önsel Türk
15:00-15:20 Tartışma
15:00-15:30 Kahve Arası 15:20-15:30 Kahve Arası
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ OTURUMU-I

Oturum Başkanı: Dr. Oğuz Yavuzgil
  DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE GELECEKTEKİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Osman Akın Serdar
15:30-15:45 Kardiyojenik Şokta PCI
Dr. İlker Gül
15:30-15:50 Dirençli Hipertansiyon
Dr. Mustafa Arıcı
15:45-16:00 Trombüslü Lezyonlarda PCI Yönetimi
Dr. Ufuk Eryılmaz
15:50-16:10 Renal Denervasyon: Kime ve Nasıl?
Dr. İstemihan Tengiz
16:00-16:15 Bypasslı Hastalarda PCI
Dr. Elton Soydan
16:10-16:30 Gelecek Ne Getirecek? Yeni Kılavuzlar, Gen Tedavisi, Yeni Ilaçlar?
Dr. Guido Grassi
16:15-16:30 Yüksek Kanama Riskli Hastalardapcı ve Antiagregan-Antikoagülan Tedavinin Planlanması
Dr. Hüseyin Dursun
16:30-16:50 Tartışma
16:30-16:45 Tartışma 17:00 Kapanış Töreni ve Sertifikasyon
  GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ OTURUMU-II

Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Taştan
   
17:00-17:15 Koroner Lezyonlarda Fizyolojik Degerlendirme ile PCI
Dr. Barış Kılıçarslan
   
17:15-17:30 Koroner Lezyonlarda Anatomik Değerlendirme ile PCI
Dr. Volkan Emren
   
17:30-17:45 Kalsifik Lezyonlarda PCI-Rotap
Dr. Ali Çoner
   
17:45-18:00 Bifirkasyon Lezyonlarına Yaklaşım
Dr. Özgür Bayturan
   
18:00-18:15 Tartışma    
05 Mayıs 2024, Pazar
A Salonu B Salonu
  KARŞIT GÖRÜŞ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Ertuğrul Ercan, Dr Abdi Sağcan
  SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Dr. Meltem Seziş
  AMI Esnasında İnfarktan Sorumlu Olmayan Lezyona Da Aynı Seansta Girişim 10:00 -10:07 Kalp Yetmezliği Hastasında Sağ Koroner Arterden Sağ Pulmoner Artere Açılan Fistülün Transkatater Koil Embolizasyonla Başarılı Tedavisi
Umut Uyan
10:00-10:15 Yaparım
Dr. Deniz Çırgamış
10:07 - 10:14

ST-Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Sonrası Enfarkt Boyutunun Tahmin Edilmesinde Yeni Bir Biyobelirteç
Umut Uyan

10:15-10:30 Yapmam
Dr. Hümayun Kakar
10:14 - 10:21

Obezite ve Kardiyak Aritmiler
Dinçer Atila

  Ritim Holterde Sık VES Saptadığım Hastaya 10:21 - 10:28

Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Frontal QRS-T Açısı ile Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD) Fibrozis Skoru Arasındaki İlişki
Ali Gökhan Özyıldız

10:30-10:45 Outflow Ablasyonu Öneririm
Dr. Selma Akdeniz Oskay
10:28 - 10:35

Serum Karsinoembriyonik Antijen Seviyesi Aortik Sertlik ile ilişkilidir
Abdulrahman Naser

10:45-11:00 İlaç Tedavisi Veririm
Dr. Uğur Taşkın
10:35 - 10:42

Koroner Anjiyografi Sonrası Kontrasta Bağlı Ensefalopati-Olgu Sunumu
Emirhan Talip Dinçel

  Kronik Koroner Sendrom Tedavisinde Üçüncü Antianjinal İlaç Olarak Öncelikle 10:42 - 10:49

Cerrahi kapak değişiminden kısa süre sonra mekanik kapak trombozu ile ilişkili iskemik inmenin tedavisi
Zeynep Yapan Emren

11:00-11:15 Trimetazidin Tercih Ederim
Dr. N. İlker Bayrak
10:49 - 10:56

Koroner Anjiyografi Yapılan Stabil Anjina Pektoris Hastalarında Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti ile Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Fibrozis Skoru Arasındaki İlişki
Hüseyin Durak

11:15-11:30 Ranolazin Tercih Ederim
Dr. Mustafa Gönençer
10:56 - 11:03

Apri Skoru ile KKY Mortalitesi Arasındaki İlişki
İlhan Koyuncu

 

  Diyabetik Bir Hastada Miyokardiyal İskemi Taramasını 11:03 - 11:10 Hipertansiyon ile Başvuran Men2a Sendromu Olgusu
Deniz Kayış
11:30-11:45 Efor Testi İle Yaparım
Dr. Taha Okan
11:10 - 11:17 COVID-19 ile Hastaneye Yatırılan Hipertansif Hastalarda Antihipertansif İlaçların Uzun Dönem Mortalite Üzerine Etkisi: Tek Merkez Çalışması
Selim Aydemir
11:45-12:00 Koroner BT Anjiagrafi ile Yaparım
Dr. İbrahim Altun