Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Ulusal kardiyovasküler Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu olarak, 22. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi’ni 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çeşme Ontur Otel’de düzenleneceğini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongre düzenleme kurulumuz kardiyovasküler alandaki konuları güncelleyen interaktif ve konsantre bir program sunma gayretindedir. Hipertansiyon, lipit ve ateroskleroz, girişimsel kardiyoloji, kalp yetmezliği, aritmi ve kapak hastalıklarını içeren kardiyovasküler hastalıkların tümünün değerlendirileceği bilimsel programda, geçen yıl olduğu gibi ‘karşıt görüş’ oturumuna da yer verildi. Bilimsel programda bu yıl girişimsel kardiyoloji konularına daha fazla yer ayrıldı. Hipertansiyon ile ilgili konuları Avrupa Hipertansiyon Derneği ile ortak yürütme kararı aldık. Bu bağlamda, yaptığımız eğitim toplantılarında ülkemize ait gerçek yaşam verilerini de çıkartabilecek ve bu verileri tıbbi literatüre sunabilmek amacıyla 2024 yılı itibari ile UKHD/ESH Hipertansiyon Çalışma Grubu oluşturacağımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu çalışma grubunun bir diğer amacı da ülkemizdeki hipertansiyonla yakın ilişkili hekimlerin ESH ile işbirliğini arttırmak, ESH hipertansiyon uzmanı sertifikasına ve ESH Hipertansiyon mükemmeliyet merkezi olma yolunda yardımcı olmaktır. Bu amaçla hipertansiyon oturumları sertifikalı olarak tüm gün paralel salonda gerçekleştirilecektir. Geçen yıllarda düzenlediğimiz, gelecek nesillerin şimdiden uyarılması ve ulusal basında ilgi çekerek KV hastalıkların farkındalığını arttırmaya yönelik ‘Duygu Tengiz Medi-Çocuk Oturumu’ na bu yıl da gerçekleştirmek arzusundayız.

Katılımcılarımızın beklentisini karşılayacağını umduğumuz kongremizin, oturumlardaki aktif katılımlarınızla daha da değer kazanacağı inancındayız. Sizleri bilimsel gelişimimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

En iyi dileklerimizle…
Ulusal kardiyovasküler Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu

Dr. İstemihan Tengiz Başkan
Dr. M. Remzi Önder Başkan Yard.
Dr. Ertuğrul Ercan Sayman
Dr. Cihan Altın Sekreter
Dr. Ebru Özpelit Sekreter Yard.