İletişim

BİLİMSEL SEKRETERYA
Prof. Dr. Dr. Ertuğrul ERCAN

ORGANİZASYON SEKRETERYASI


Şebnem KÖSEOĞLU
0530 403 50 65
sebnemkoseoglu@dttborg.com